Kommissionens forordning (EØF) nr. 2273/81 af 6. august 1981 om ændring af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris