Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1473 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2020 για την 317η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα