Писмен въпрос E-001109/11 Csanád Szegedi (NI) до Комисията. Употреба на наркотици — превенция и информация в Европа