Дело C-19/18 P: Решение на Съда (първи състав) от 10 юли 2019 г. — VG, правоприемник на MS/Европейска комисия (Обжалване — Иск за обезщетение срещу Европейската комисия — Решение на Комисията за прекратяване на сътрудничеството в рамките на мрежата Team Europe — Обезщетение за вреди — Възражение за недопустимост, повдигнато от Комисията — Договорно или деликтно естество на спора)