Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2009. gada 22. jūnijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līgumu (Lieta COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4608) (Dokuments attiecas uz EEZ)