Id-Deċiżjoni Nru 86/19/COL ta’ 5 ta’ Diċembru 2019 biex tinbeda investigazzjoni formali dwar allegata għajnuna mill-Istat mogħtija lil Gagnaveita Reykjavíkur Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 12 tal-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta’ Awtorità ta’ Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta’ għajnuna mill-Istat2020/C 40/03