Komisjoni otsus, 29. juuli 1998, millega muudetakse nõukogu otsust 96/411/EÜ ühenduse põllumajandusstatistika täiustamise kohta (teatavaks tehtud numbri all K(1998) 2135)EMPs kohaldatav tekst