Kommissionens forordning (EØF) nr. 2285/78 af 29. september 1978 om forlængelse af fristen for overtagelse af oksekød, der udbydes til salg af interventionsorganerne ifølge forordning (EØF) nr. 1027/78, og om ændring af salgspriserne for Forbundsrepublikken Tyskland