Sag T-205/17: Rettens dom af 15. marts 2018 — SSP Europe mod EUIPO (SECURE DATA SPACE) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket SECURE DATA SPACE — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]