Kommissionens forordning (EØF) nr. 136/80 af 23. januar 1980 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand