Kommissionens direktiv (EU) 2016/882 af 1. juni 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår de sproglige krav (EØS-relevant tekst)$