Mål T-711/20: Överklagande ingett den 3 december 2020 – Puma mot EUIPO – CMS (CMS Italy)