Zadeva T-211/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. decembra 2019 – Vanda Pharmaceuticals/Komisija (Zdravila za uporabo v humani medicini – Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom Fanaptum – iloperidon – Zavrnilna odločba Komisije – Uredba (ES) št. 726/2004 – Znanstvena ocena tveganj in koristi zdravila – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Sorazmernost – Enakost obravnavanja)