Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mancini της 4ης Ιουνίου 1987. # Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. # Κρατικές ενισχύσεις - Τομέας υφαντουργίας/ενδύματος. # Υπόθεση 259/85. Γαλλία κατά Επιτροπής TITJUR