Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 1 december 2005 in zaak C-116/05 (verzoek van het Tribunal de commerce de Nancy om een prejudiciële beslissing): Établissements Dhumeaux, Cie SA en Société d'études et de commerce (SEC) tegen ALBV SA, ALBV SA tegen Tragex Gel SA, en Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), voorheen Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK), ALBV SA tegen CIGMA International SA en ALBV SA tegen Jean Max Gustin curator van Tragex Gel SA (Prejudiciële verwijzing — Niet-ontvankelijk)