Schriftelijke vraag E-009543/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. Humanitaire organisaties als aanbieders van medische basiszorg in Griekenland