Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2178, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Pouligny-Saint-Pierre” (SAN)) annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1433 oikaisemisesta