Kommissionens forordning (EØF) nr. 504/82 af 3. marts 1982 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand