Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2294, annettu 28 päivänä elokuuta 2017, delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta kauppojen sisäisen toteuttajan määritelmän tarkentamiseksi sovellettaessa direktiiviä 2014/65/EU (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$