Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων που ισχύουν για τις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας: αλλαγή επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται στον συντελεστή αντισταθμιστικού δασμού για τις συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα 2020/C 156/04