SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 2322/83 VAN MEVROUW MARIJKE VAN HEMELDONCK AAN DE COMMISSIE: DEELNAME VAN KINDEREN AAN INDIVIDUELE COMPETITIESPORT