Mål T-315/16: Överklagande ingett den 20 juni 2016 – Tamasu Butterfly Europa mot EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)