Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta), 2021. gada 10. marts.