Mål T-85/13: Tribunalens beslut av den 13 juni 2014 – K-Swiss mot harmoniseringsbyrån – Künzli SwissSchuh (Parallella ränder på en sko) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsvarumärke i form av ett figurmärke föreställande parallella ränder på en sko — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 [nu artikel 7.1 b i förordning (EG) n ° 207/2009])