Kohtuasi C-918/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Hamburg (Saksamaa) 16. detsembril 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH versus Swiss International Air Lines AG