Kommissionens forordning (EU) 2020/1720 af 17. november 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af foder til selskabsdyr fra Georgien (EØS-relevant tekst)