Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad- 9 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’relevanza għaż-ŻEE)