A Bizottság 231/2012/EU rendelete ( 2012. március 9. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)