Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2019 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuoden 2019 vakausohjelmaa koskeva neuvoston lausunto