Conclusie van advocaat-generaal Bot van 24 april 2007. # Willy Kempter KG tegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Hamburg - Duitsland. # Uitvoer van runderen - Restituties bij uitvoer - Definitief geworden besluit van bestuursorgaan - Interpretatie van arrest van Hof - Gevolgen van na dat besluit gewezen prejudicieel arrest van Hof - Heronderzoek en intrekking - Beperkingen in tijd - Rechtszekerheid - Beginsel van samenwerking - Artikel 10 EG. # Zaak C-2/06. TITJUR Kempter