TITJUR Kempter Kohtujuristi ettepanek - Bot - 24. aprill 2007. # Willy Kempter KG versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Eelotsusetaotlus: Finanzgericht Hamburg - Saksamaa. # Veiste eksport - Eksporditoetused - Lõplikuks muutunud haldusakt - Euroopa Kohtu otsuse tõlgendamine - Euroopa Kohtu hilisema eelotsuse mõju - Uuesti läbivaatamine ja kehtetuks tunnistamine - Ajalised piirid - Õiguskindlus - Koostööpõhimõte - EÜ artikkel 10. # Kohtuasi C-2/06.