TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Bot fremsat den 24. april 2007. # Willy Kempter KG mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Hamburg - Tyskland. # Udførsel af kvæg - eksportrestitutioner - endelig forvaltningsafgørelse - fortolkning af en dom afsagt af Domstolen - virkning af præjudiciel dom, der afsiges af Domstolen efter denne afgørelse - genoptagelse og omgørelse - tidsmæssige begrænsninger - retssikkerhed - samarbejdsprincippet - artikel 10 EF. # Sag C-2/06. Kempter