Verordening (EG) nr. 999/1999 van de Commissie van 11 mei 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 293/98 wat betreft het ontstaansfeit voor de vervoerskosten in verband met de gratis uitreiking van uit de markt genomen groenten en fruit