2019 m. vasario 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 29/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2020/946]