Belgijos Vyriausybės pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (toliau – Dujų direktyva) 10 straipsnio 2 dalį dėl „N.V. Fluxys Belgium“ paskyrimo Belgijos perdavimo sistemos operatoriumi