Palvelukseenottoilmoitus PE/236/S – Johtaja (tehtäväryhmä AD, palkkaluokka 14) – Henkilöstöasioiden pääosasto – Resurssiosasto