Ισοτιμίες του ευρώΠηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 11 Οκτωβρίου 20192019/C 347/10