Uitvoeringsverordening (EU) 2016/140 van de Commissie van 2 februari 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit