2009/776/CE: Decizia Comisiei din 16 octombrie 2009 privind o derogare de la regulile de origine prevăzute de Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce privește creveții preparați și conservați din Groenlanda [notificată cu numărul C(2009) 7813]