2009/776/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 16 ta’ Ottubru 2009 dwar deroga mid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2001/822/KE, rigward ir-regoli ta’ oriġini tal-gambli u gambli kbar, li huma preparati u priservati, ġejjin mill-Groenlandja (notifikata bid-dokument numru C(2009) 7813)