2009/776/EB: 2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos sprendimo 2001/822/EB nuostatų dėl paruoštų ir konservuotų krevečių iš Grenlandijos kilmės taisyklių (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7813)