2009/776/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009 , για τη θέσπιση παρέκκλισης από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, óσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τις παρασκευασμένες και διατηρημένες γαρίδες Γροιλανδίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 7813]