2009/776/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o odchylce od rozhodnutí Rady 2001/822/ES ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska (oznámeno pod číslem K(2009) 7813)