RAPORT COMUN CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Regiunea Administrativă Specială Macao: raport anual pe 2018