KOPĪGS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Makao Īpašās Pārvaldes Apgabals: 2018. gada ziņojums