Uredba Komisije (EGS) št. 2877/85 z dne 15. oktobra 1985 o sedemindvajseti spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 glede določitve seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov