Komisijas Regula (EEK) Nr. 2877/85 (1985. gada 15. oktobris), ar kuru divdesmit septīto reizi groza Regulu (EEK) Nr. 2730/81, ar ko izveido to dienestu sarakstu, kuri importētājās ārpuskopienas valstīs ir tiesīgi izsludināt uzaicinājumus uz konkursu piena un piena produktu nozarē