Nařízení Komise (EHS) č. 2877/85 ze dne 15. října 1985, kterým se podvacátésedmé mění nařízení (EHS) č. 2730/81, kterým se stanoví seznam agentur v dovážejících třetích zemích, které jsou oprávněny vypisovat nabídková řízení v odvětví mléka a mléčných výrobků