2014/248/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2014 , Singaporen oikeudellisen ja valvontakehyksen tunnustamisesta luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 vaatimuksia vastaavaksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti