Sprawa T-734/18: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2018 r. – Sumitomo Chemical i Tenka Best/Komisja